شیوه های پرداخت

 

شیوه پرداخت و ثبت سفارش از طریق سایت فقط به روش اینترنتی و پشتیبانی از تمامی کارت های عضو شتاب می باشد، یا می توانید از طریق تماس با فروشگاه ثبت سفارش نمایید.